AKADEMIA ZARZĄDZANIA TECHNICZNEGO

Edycja XI – STYCZEŃ 2025

Program edukacyjny skierowany do grona specjalistów i managerów utrzymania ruchu i produkcji. AZT skupia się na praktycznych warsztatach, pracy z case studies, wymianie doświadczeń oraz prezentacji nowoczesnych narzędzi.

SEAM Group’s Approach to Workplace Safety

SEAM Group’s comprehensive approach to workplace safety is focused on understanding and mitigating risks at a broader organizational level. It includes 5 critical areas: Safety Program, Hazard Assessment, Hazard Prevention, Hazard Mitigation, and Safety Training. In this white paper, we will look at them in the context of NFPA 70E, where the focus is on the safety of employees who are exposed to electrical hazards arising from the use of electricity. But the same approach can be used in the context of other hazards, such as combustible dust and others.

Related Content

Stay Informed

Stay ahead of the curve with our latest insights, strategies, and news.