AKADEMIA ZARZĄDZANIA TECHNICZNEGO

Edycja XI – STYCZEŃ 2025

Program edukacyjny skierowany do grona specjalistów i managerów utrzymania ruchu i produkcji. AZT skupia się na praktycznych warsztatach, pracy z case studies, wymianie doświadczeń oraz prezentacji nowoczesnych narzędzi.

Rozwiązania w zakresie niezawodności

Osiągaj cele w zakresie niezawodności dzięki kompleksowemu podejściu

Niezależnie od tego, czy masz kilka obiektów, czy kilkaset, każdego dnia korzystasz z szerokiej gamy różnych zasobów — z których każdy ma kluczowe znaczenie dla działalności organizacji i jej zdolności do realizacji tego, co robi najlepiej. Kluczem do sukcesu Twojej działalności są: wydajność, niezawodność i czas bezawaryjnej pracy zasobów, dzięki nim zapewniasz trwałe wyniki operacyjne na optymalnym poziomie.

Organizacje często mają trudności ze skutecznym ustalaniem priorytetów problemów związanych z niezawodnością i konserwacją; w konsekwencji albo borykają się z nieplanowanymi przestojami, albo nadmiernymi kosztami konserwacji. Bardziej proaktywna procedura zapewnia usprawnione podejście do planowania działań, maksymalizuje czas pracy bez przestojów i optymalizuje naprawy konserwacyjne, a wydajność operacyjna obniża koszty i poprawia skuteczność działania.

Ujednolicone podejście do niezawodności zasobów

W SEAM Group podejście One SEAM, One Solution uwzględnia niezawodność zasobów wraz z bezpieczeństwem i konserwacją — tworząc wszechstronny i w pełni zintegrowany program zarządzania zasobami. Zaprojektowane z myślą o kompleksowym zaspokojeniu potrzeb związanych z zasobami, nasze podejście rozwiązuje typowe problemy z niezawodnością, takie jak:

  • Niedokładna lista kluczowych zasobów
  • Działania, które nie są oparte na istotności zasobów
  • Brak analizy przyczyn źródłowych awarii
  • Optymalizacja konserwacji planowych
  • Braki magazynowe i brak kontroli stanów magazynowych
  • Niedostateczne planowanie i harmonogramowanie
  • Niewystarczająca analityka danych (CMMS/inne systemy)
  • Brak ciągłego doskonalenia

Zaufaj SEAM Group, by zapewnić sprawność swoich zasobów

Dzięki pełnej gamie funkcji niezawodności obejmujących: doradztwo, szkolenia, utrzymanie ruchu, naprawy i instalację nasz zespół ekspertów pomoże Ci zoptymalizować zasoby, aby osiągnąć prawdziwy długofalowy sukces. Naszym celem jest stworzenie bezpieczniejszego i niezawodnego świata, a zaczyna się on od proaktywnego i skutecznego podejścia do poprawy wydajności Twoich zasobów.

Nie pozostawiaj niezawodności zasobów przypadkowi. Niezależnie od tego, czy wdrożyłeś strategię optymalizacji zasobów lub masz dość ciągłego gaszenia pożarów, nasz zespół jest gotowy do pomocy.

Seam Group Logo

Różnica jaką daje SEAM Group

Definicja współpracy i partnerstwa

SEAM Group to coś więcej niż dostawca rozwiązań, to strategiczny doradca, który wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i prowadzi Cię tam, gdzie chcesz dotrzeć. Odkrywamy szybkie korzyści, a jednocześnie opracowujemy i zarządzamy długoterminowymi programami, aby pomóc Ci przekroczyć założone cele w zakresie bezpieczeństwa,niezawodności i utrzymania ruchu.

Stay Informed

Stay ahead of the curve with our latest insights, strategies, and news.  

Bądź zawsze na bieżąco

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami i wiadomościami.