AKADEMIA ZARZĄDZANIA TECHNICZNEGO

Edycja XI – STYCZEŃ 2025

Program edukacyjny skierowany do grona specjalistów i managerów utrzymania ruchu i produkcji. AZT skupia się na praktycznych warsztatach, pracy z case studies, wymianie doświadczeń oraz prezentacji nowoczesnych narzędzi.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Wzmocnij swoją strategię bezpieczeństwa, konserwacji i niezawodności

Istnieje nieodłączne ryzyko związane z działaniami, w których biorą udział Twoi ludzie i ich interakcje z aktywami pod napięciem. Ludzie doznają obrażeń, majątek ulega uszkodzeniu i dochodzi do awarii sprzętu. W niektórych przypadkach wybuchy mają miejsce, gdy ludzie wchodzą w interakcje z energią w sposób niekontrolowany lub nieplanowany. Jeśli zidentyfikujesz te zagrożenia z wyprzedzeniem, możesz podjąć natychmiastowe działania w celu ich rozwiązania, aby zapewnić krytyczne bezpieczeństwo swoim pracownikom, zasobom i sukcesowi operacyjnemu.

Przykłady typowych problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy obejmują:

  • Niezidentyfikowana lub nieskuteczna identyfikacja zagrożeń
  • Brakujące lub ignorowane krytyczne procedury bezpieczeństwa i ryzyka
  • Nieskuteczne lub nieobecne zasady reagowania na incydenty
  • Nieodpowiednie przeszkolenie w zakresie sprzętu elektrycznego i procedur bezpieczeństwa

To nie jedyne wyzwania związane z bezpieczeństwem, które zagrażają Twojej organizacji. Brak procedur wewnętrznych, przestarzała lub niedostępna dokumentacja szkoleniowa, luki w umiejętnościach i wiedzy pracowników – wszystko to wpływa na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Niezidentyfikowane lub nierozwiązane problemy związane z bezpieczeństwem pogłębiają zagrożenia stojące przed Twoją organizacją i mogą prowadzić do poważnych incydentów i wyzwań związanych z kosztami, takich jak:

  • Poważnego obrażenia lub ofiar śmiertelnych
  • Roszczeń odszkodowawczych dla pracowników
  • Podwyższonych składek ubezpieczeniowych
  • Kar dotyczących przepisów i zgodności BHP
  • Utraty licencji na prowadzenie działalności

Współpracując z naszym zespołem globalnych ekspertów, uzyskujesz dostęp do wieloletniego doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji i niezawodności. Naszym celem jest pomoc w ochronie Twoich ludzi i zasobów w miarę osiągania krytycznych wyników.

Jak rozwiązujemy wyzwania związane z bezpieczeństwem zasobów

Narażenie na energię jest główną przyczyną śmierci w miejscu pracy. Około 8,5% zgonów spowodowanych jest porażeniem prądem. W SEAM Group nasze podejście One SEAM, One Solution identyfikuje wszystkie te kwestie bezpieczeństwa i nie tylko, a jednocześnie bierze pod uwagę ich wpływ na wyniki finansowe i operacyjne.

Naszym celem jest wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem występujących w Twoim środowisku oraz ocena ich stanu i wydajności w czasie, a także utrzymywanie pozytywnych wyników długoterminowych oraz informowanie pracowników o znaczeniu bezpieczeństwa poprzez różnego rodzaju szkolenia i inspekcje. Osiągamy to dzięki pełnej gamie usług doradczych, kontrolnych oraz naprawczych i instalacyjnych.

W SEAM Group naszym celem jest stworzenie bezpieczniejszego i niezawodnego świata poprzez optymalizację wydajności Twoich aktywów i pracowników. Jeśli szukasz partnera do optymalizacji zasobów, który wesprze Twoją strategię bezpieczeństwa, nasz zespół ekspertów jest gotowy do pomocy.

Seam Group Logo

Różnica jaką daje SEAM Group

Definicja współpracy i partnerstwa

SEAM Group to coś więcej niż dostawca rozwiązań, to strategiczny doradca, który wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom i prowadzi Cię tam, gdzie chcesz dotrzeć. Odkrywamy szybkie korzyści, a jednocześnie opracowujemy i zarządzamy długoterminowymi programami, aby pomóc Ci przekroczyć założone cele w zakresie bezpieczeństwa,niezawodności i utrzymania ruchu.

Stay Informed

Stay ahead of the curve with our latest insights, strategies, and news.  

Bądź zawsze na bieżąco

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi spostrzeżeniami i wiadomościami.